• image
  • image
  • image

Servicii juridice

 

DREPT COMERCIAL & CORPORATIST

Cabinetul nostru îşi asistă în prezent clienţii în domeniul politicilor de afaceri şi asigură conformitatea cu cerinţele legislaţiei române, acordându-le asistenţă juridică inclusiv pentru pregătirea convocărilor la adunările acţionarilor, pentru înfiinţarea de societăţi mixte, in tranzacţii comerciale, inclusiv consiliere privind oportunitatea introducerii anumitor aspecte in ordinea de zi a adunărilor, redactarea statutului, a actelor adiţionale, a hotărârilor adunărilor, precum şi asistenţă juridică privind contractele comerciale şi diferitele aspecte ale afacerilor.


PROPRIETATE INTELECTUALĂ, MĂRCI

Cabinetul oferă o gamă completă de servicii juridice în domeniul proprietăţii intelectuale, în chestiuni legate de protecţia juridică a licenţelor, brevetelor, mărcilor comerciale, a drepturilor de autor, precum şi privind reprezentarea, în cadrul procedurilor respective, în faţa autorităţilor relevante (Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci) sau în faţa instanţelor judecătoreşti. I-am asistat pe clienţii noştri în diferite tipuri de proceduri, atât in privinţa înregistrării drepturilor specifice, cât şi privind protecţia lor in cazul unor încălcări de către terţi, inclusiv prin reprezentare în instanţă.

Fuziuni si achizitii

În cazul fuziunilor şi achiziţiilor, Cabinetul efectuează rapoarte preliminare de evaluare/due dilligence şi oferă soluţii juridice eficiente privind aspectele ce ar putea conduce la încetarea afacerilor.


FALIMENT, INSOLVENŢĂ, RESTRUCTURAREA DATORIEI

Firma oferă asistenţă juridică globală în lichidare şi restructurare, inclusiv cu privire la procedurile de lichidare, reorganizare judiciară şi procedurile de faliment, reprezentare în cadrul comitetelor creditorilor, garantate şi negarantate, asistenţă privind recuperarea creanţelor societăţilor.


DREPT CIVIL (IMOBILIAR)

Cabinetul oferă servicii juridice si de reprezentare într-o gamă vastă de aspecte ce ţin de larga sferă a dreptului civil, inclusiv elaborarea de acorduri/contracte, negocieri, tranzacţii diverse, asistenţă completă şi reprezentare, in toate fazele procesuale, în materie de revendicare a bunurilor imobile, inclusiv în materie de recuperare a proprietăţilor naţionalizate şi în domeniul creditelor ipotecare.


DREPTUL MUNCII

Cabinetul oferă clienţilor săi asistenţă juridică actuală privind contractele de muncă, informare permanentă relativă la normele/regulamentele de lucru, precum şi reprezentare în cadrul negocierilor şi în instanţă, în privinţa conflictelor de muncă


LITIGII

Litigiile si arbitrajul reprezintă un aspect central al activităţii noastre, Cabinetul beneficiind de avocaţi specializaţi si experimentaţi.

Avocaţi specializaţi oferă clienţilor noştri reprezentare în faţa Curţii Supreme de Justiţie, a instanţelor inferioare, a Curţii de Arbitraj, precum şi în faţa instituţiilor internaţionale.

Cabinetul nostru oferă totodată servicii de reprezentare în faţa diverselor organisme de reglementare şi supraveghere pe piaţa economică, servicii de arbitraj şi consiliere privind soluţionarea amiabilă a litigiilor.